Rrk's egen webbplats har stängts.
Info om Rrk Sörmland finns nu på FSO's webbplats.
Du vidarekopplas dit om 10 sekunder.

Om vidarekopplingen inte funkar kan du klicka här.