FSO´s årsbok
Hos några av lokalklubbarna i länet ingår årsboken i medlemsavgiften. Mera info finns hos FSO.Årsboken


Kungsörn


Vi vill bara påminna om att vi i Rrk-Srm sedan 2005 på begäran av och i samarbete med ansvariga för kungsörnsprojektet i Sörmland går in och döljer samtliga rapporter av kungsörn under häckningstid (med marginal) mellan 1/2 och 15/9. Det gäller alla rapporter som inte automatiskt får ett skydd genom att rapporteras som adulta, eller med något häckningskriterie. Inventerandet av kungsörn är inne i ett rätt känsligt läge och vi har valt att dölja samtliga rapporter för att minska risken att den enskilda rapportörer inte oavsiktligt skulle råka rapportera fåglar från något av reviren.

Vi vill dock betona att det är ovärderligt att få in rapporter av kungsörn och vi uppskattar verkligen alla rapporter som kommer in. Rapportören själv kan naturligtvis fortfarande se sina egna rapporter när denne är inloggad.

Vi ber Er som skriver in en rapport under ovan nämnda tid gällande kungsörn i första hand själva döljer Er rapport.
/Rrk, 081129


Copyright © Föreningen Sörmlands Ornitologer 2004 - 2017. Alla rättigheter förbehållna.
E-post FSO
E-post Rrk Sörmland
E-post Rrk-webmaster